De nieuwe editie van trendcahier De Lichtkogel brengt nieuwe manieren van kijken naar en denken over het thema opkomende stoffen voor het voetlicht. Opkomende stoffen zijn (nieuwe) chemische stoffen waarvan de gevolgen en risico’s voor mens en milieu nog onduidelijk zijn. Chemie speelt een grote rol in onze samenleving. Zo worden chemische stoffen toegepast in tal van producten die we dagelijks gebruiken: van cosmetica en schoonmaakmiddelen tot waterafstotende kleding. Op zoek naar nog effectievere eigenschappen worden er voortdurend nieuwe stoffen ontwikkeld. Deze stoffen en hun bijproducten en afbraakproducten bereiken de waterketen op verschillende manieren.

Gevolgen en risico’s

De gevolgen en risico’s voor mens en milieu van veel van deze opkomende stoffen zijn nog onduidelijk. Door betere meetmethoden kunnen we ze wel beter meten dan vroeger. Daarnaast blijkt steeds vaker dat er (groepen) stoffen zijn die reden tot zorg geven. Hoe kunnen we deze ontwikkelingen tegemoet treden? Een benadering per stof lijkt niet meer werkbaar. Maar hoe dan wel? De artikelen in de nieuwe editie van trendcahier De Lichtkogel benaderen deze vragen op verschillende manieren: van uitleg over het onderwerp en perspectieven van verschillende stakeholders tot specifieke casussen en nieuwe benaderingen.

Over De Lichtkogel

Trendcahier De Lichtkogel fungeert voor Rijkswaterstaat als platform voor de dialoog met partners over nieuwe trends en ontwikkelingen in onze omgeving en de consequenties voor onze organisatie(s).

[bron: RWS, https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2019/07/nieuwe-editie-de-lichtkogel-gaat-dieper-in-op-opkomende-stoffen.aspx]

 

rws-lichtkogel-opkomende-stoffen-2019-nr-1.pdf