Op dinsdag 29 januari vond de eerste sessie van de praktijktafels plaats.

 

Meer informatie over deze bijeenkomst volgt spoedig.