1. STEKENE - Net als in heel wat andere gemeenten in Vlaanderen blijkt ook de omgeving van de brandweerkazerne aan de Polenlaan en de Zavelstraat in Stekene vervuild met PFAS. De gemeente raadt de inwoners aan om voorzichtig om te springen met grondwater. (Nieuwsblad.be, 9 augustus)

  Lees meer:nieuwsblad.be

 2. Schiphol mag afvalwater met het kankerverwekkende perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) blijven lozen op een sloot die in verbinding staat met andere oppervlaktewateren in de regio. De reden: de mate van vervuiling is al zó hoog dat deze lozingen er ook nog wel bij kunnen. (Zaanstad Nieuws, 8 Augustus)

  Lees meer:zaanstad.nieuws.nl

 3. Het PFAS-gehalte in mosselen en oesters in de Oosterschelde ligt ver onder de Europese grenswaarde die in juni werd vastgesteld. Dat zorgt voor opluchting bij de sector, die meteen in actie schoot na het nieuws over de PFAS-waarden in de Westerschelde. (Omroep Zeeland, 8 Augustus)

  Lees meer:omroepzeeland.nl

 4. Het regent PFAS. En dat klinkt net zo smerig als het is. Zelfs op de meest afgelegen plekken op aarde is regenwater of sneeuw niet meer veilig om te drinken. (Scientias, 3 augustus)
  Lees meer: scientias.nl

 5. Studenten biologie van de Universiteit Antwerpen onderzochten de mate van PFAS in duurzame drinkrietjes. Voor deze rietjes wordt vaak reclame gemaakt omwille van de 100% biologische afbreekbaarheid. De studenten onderzochten of deze rietjes wel echt duurzaam en biologisch afbreekbaar zijn. (EVMI, 2 augustus)
  Lees meer: evmi.nl

 6. De uitslagen van het in de zomer van 2021 opgestarte onderzoek naar de aanwezigheid van PFOA, GenX en andere PFAS-stoffen in Molenlandse moestuinen worden later bekend dan verwacht. (Het Kontakt, 28 juli)
  Lees meer: hetkontakt.nl

 7. Onlangs heeft een werkgroep namens de normcommissie Organische parameters NTA 8065:2022 PFAS in bodem, waterbodem en slib – Analyse met HPLC en massaspectrometrie, gepubliceerd. (Waterforum, 19 juli)
  Lees meer: waterforum.net

 8. Ook wie op de Antwerpse rechteroever woont én binnen de perimeter van 5 kilometer rond de chemiefabriek van 3M in Zwijndrecht valt, zal het bloed kunnen laten analyseren op PFAS, de niet-afbreekbare chemicaliën waartoe ook PFOS behoort. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) beslist. De afnames van bloedstalen zullen dit najaar starten. (PZC, 19 juli)
  Lees meer: pzc.nl

 9. De GGD neemt de Zeeuwse zorgen niet serieus met de opmerking dat alléén wonen langs de Westerschelde niet zorgt voor meer PFAS in het bloed. Dat zeggen Wouter Versluijs van D66 Zeeland en Harold van de Velde van de SGP in Provinciale Staten. (Omroep Zeeland, 14 juli)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 10. Het verschil tussen de via het luchtmeetnet gemeten hoeveelheden metalen en PAK in de IJmond en de berekeningen met gegevens van milieujaarverslagen en Emissieregistratie van Tata Steel is grotendeels verklaard. Dit is het resultaat van de expertmeeting die is gehouden naar aanleiding van de publicatie van het RIVM-rapport ‘Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmondregio’ in januari van dit jaar. (Noord-Holland, 13 juli)
  Lees meer: noord-holland.nl