1. ,,Natuurlijk gaan we door. Het is harder nodig dan ooit.’’ Joop Keesmaat en zijn medestrijders van de actiegroep Gezondheid Vóór Alles zijn vastberaden: ze blijven gewoon uit protest elke zaterdag vervuilde grond uit Sliedrecht voor de poort van Chemours storten. (AD, 18 maart)
  Lees meer: ad.nl

   

 2. SLIEDRECHT – In Sliedrecht komen gehaltes voor tot 100 µg/kg voor PFOA. “Wat betekent dat de norm van 60 µg/kg soms wordt overschreden. In deze gevallen moet de bodem van een nieuwbouwlocatie voorafgaand aan of tijdens de nieuwbouw worden gesaneerd”, schrijft vrijdag 17 maart 2023 wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) van Milieu in een College Informatiebrief (CIb) aan de leden van de gemeenteraad. (Sliedrecht24, 17 maart)
  Lees meer: sliedrecht24.nl

   

 3. De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden staan vandaag tegenover chemiebedrijf Chemours in de rechtszaal. Zij stellen de chemiereus aansprakelijk voor de schade in hun gemeenten door de uitstoot van PFAS en willen dat Chemours aansprakelijkheid erkent en hen schadeloos stelt. (RTL Nieuws, 14 maart)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

   

 4. Hoe onderzoek je zo effectief mogelijk waar bronnen van PFAS zich bevinden? Die vraag stond centraal in het onderzoeksplan dat één van IMD’s medewerkers vorig jaar afrondde. De uitkomst van het onderzoek was dat passieve monstername met Diffusive gradient in thin films (DGT) techniek goede kans maakt om dergelijke bronnen op te sporen. (Waterforum, 14 maart)
  Lees meer: waterforum.net

 5. Er komt een verbod op PFAS-houdende producten. Ook in sommige brandblusmiddelen zit PFAS verwerkt, zoals in de veel gebruikte sproeischuimblussers. Wat houdt het verbod op PFAS nu concreet in? En wanneer krijgen bezitters van blussers nu werkelijk te maken met de gevolgen van deze maatregel? Paraat speelt alvast in op deze ontwikkeling. (Beveiliging nieuws, 15 maart)

  Lees meer: beveiligingnieuws.nl

   

 6. Voedselproducenten moeten sinds januari producten als vis, vlees en eieren verplicht controleren op PFAS. In de nieuwe wetgeving is de toegestane hoeveelheid van vier soorten poly- en perfluoralkylstoffen wettelijk vastgesteld. “Bedrijven analyseren vaker en uitgebreider op PFAS dan voorheen, soms tot vijf keer zo veel.” Op 29 maart is er een VMT webinar over dit onderwerp. (VMT, 13 maart)
  Lees meer: vmt.nl

   

 7. Aannemer HAZ Infra overweegt juridische stappen tegen de gemeente Midden-Groningen. Die beëindigde 27 februari het contract met de aannemer. (Dagblad van het noorden, 8 maart)
  Lees meer:dvhn.nl

 8. Waterschap Zuiderzeeland is, in samenwerking met Witteveen+Bos, Cyclopure, Waternet en Hollandse Delta, recent gestart met een pilot op awzi Lelystad. Hier wordt Dexsorb, een nieuwe adsorbens op basis van maïs, getest om PFAS en medicijnresten uit afvalwater af te vangen. Deze pilot is een direct resultaat van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater. Dat richt zich op het stimuleren van nieuwe en verbeterde verwijderingstechnieken van microverontreinigingen voor waterschappen. (Waterforum, 7 maart)
  Lees meer: waterforum.net

   

 9. Kan Chemours in Dordrecht blijven als tenminste de uitstoot van PFAS naar nul wordt gebracht? Of ziet u de chemische fabriek liever vertrekken uit de stad? De Dordtse politiek is in elk geval van mening dat de PFAS-uitstoot volledig naar nul moet. Maar Chemours Dordrecht uit, is het pakkie an van de provincie Zuid-Holland zijn. Onze lezers zeggen: ‘Blijven, maar onder strengere controles.’ (AD, 5 maart)
  Lees meer: ad.nl

   

 10. De brandweer van Schiphol blijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in de grootschalige vervuiling met nauwelijks afbreekbare en veelal zeer giftige PFAS-verbindingen op en rond het vliegveld. (Schipholwatch, 2 maart)
  Lees meer: schipholwatch.nl