Hier vindt u de beknopte samenvatting van de bevindingen van de pilot "Knelpunten bij vergunningverlening van ZZS.

pdfPilot 3: Knelpunten vergunningverlening van ZZS

In de POP-UP pilot “Soesterberg” is onderzocht of reiniging van de met PFOS verontreinigde grond op deze locatie een haalbare optie is.

pdfPilot POP-UP Soesterberg

In het kader van de pilot "Communiceren over risico's", is een "Handreiking voor communicatie naar bestuurders" opgesteld.

In het kader van het project POP-UP (opkomende stoffen), is eind 2019 en begin 2020 de pilot Governance
uitgevoerd. In deze brief de terugkoppeling naar degenen die hebben bijgedragen aan deze pilot.

In het kader van de Pilot ‘Toetsen handelingskader POP-UP’, als onderdeel van het project POP-UP Opkomende stoffen in de bodem, is een casus aangedragen door Omgevingsdienst West-Holland (OWH).

Deze toesing is vastegelegd in een eindverslag.