In het kader van de Pilot ‘Toetsen handelingskader POP-UP’, als onderdeel van het project POP-UP Opkomende stoffen in de bodem, is een casus aangedragen door Waterschap Noorderzijlvest, samen met de provincie Groningen.

Deze toetsing is vastgelegd in dit eindverslag.