In het kader van de Pilot ‘Toetsen handelingskader POP-UP’, als onderdeel van het project POP-UP Opkomende stoffen in de bodem, is een casus aangedragen door Omgevingsdienst West-Holland (OWH).

Deze toesing is vastegelegd in een eindverslag.