In het kader van het project POP-UP (opkomende stoffen), is eind 2019 en begin 2020 de pilot Governance
uitgevoerd. In deze brief de terugkoppeling naar degenen die hebben bijgedragen aan deze pilot.