In het kader van de pilot "Communiceren over risico's", is een "Handreiking voor communicatie naar bestuurders" opgesteld.