Op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg is nabij de voormalige brandweerkazerne sprake van een grond- en grondwaterverontreiniging met hoofdzakelijk PFOS. In een recente risicobeoordeling heeft Arcadis (mei 2019) geconcludeerd dat het hier een ernstig en spoedeisend geval van bodemverontreiniging betreft. Het is aangemerkt als een historisch geval van bodemverontreiniging omdat de  eroorzaking hoofdzakelijk heeft plaatsgevonden voordat er kennis was van de nadelige effecten van deze verontreiniging voor bodem en grondwater.

pdfPilot POP-UP Soesterberg