Hier vindt u de beknopte samenvatting van de bevindingen van de pilot "Knelpunten bij vergunningverlening van ZZS.

pdfPilot 3: Knelpunten vergunningverlening van ZZS