Een overzicht van alle pilots, de onderwepen, doelen en deelnemers, vind u in dit document.

De presentatie van de pilots die gegeven is door Ilse Vermeij op 15 januari 2019 vind u hier.