In het kader van de Pilot ‘Toetsen handelingskader POP-UP’, als onderdeel van het project POP-UP Opkomende stoffen in de bodem, is een casus aangedragen door Waterschap Noorderzijlvest, samen met de provincie Groningen.

Deze toetsing is vastgelegd in dit eindverslag.

Een overzicht van alle pilots, de onderwepen, doelen en deelnemers, vind u in dit document.

De presentatie van de pilots die gegeven is door Ilse Vermeij op 15 januari 2019 vind u hier.