Het POP-UP project heeft de volgende producten opgeleverd:

           •        signalerings- en prioriteringssysteem (een meer strategisch document gericht
                 •        op zowel decentrale overheden als de Rijksoverheid).

                 •      - Verbeteradviezen voor preventiestrategieën: Een aanzet tot een preventiesysteem (een strategisch
                         document gericht op de Rijksoverheid).

                 •      - Het Mycelium als inspiratieEen inventarisatie van de wensen met betrekking tot de kennis
                 •        infrastructuur bodem (primair gericht op opkomende verontreinigingen).

                 •      - Een ‘Lessons learned’ document waarin de ervaringen van het consortium en de vele personen
                 •         en partijen waarmee we hebben samengewerkt worden samengevat.

                 •      - Microlearning module.

                 •       - Lees hier het artikel over POP-UP uit het tijdschrift Bodem (nummer 5, oktober 2020).
               •        
 •