In het kader van het POP-UP project wordt gewerkt aan een 5 tal producten:

    •      - Een Handreiking omgaan met opkomende verontreinigingen (inclusief een systeemanalyse). Een
    •         praktisch document gericht op lagere overheden.
          - Een aanzet tot een signalerings- en prioriteringssysteem (een meer strategisch document gericht
          •         op zowel lagere overheden als de Rijksoverheid
                - Een aanzet tot een preventiesysteem (een strategisch document gericht op de Rijksoverheid
                - Een inventarisatie van de wensen met betrekking tot de kennis infrastructuur Bodem (primair gericht op
          •         opkomende verontreinigingen), breed gericht op de markt
                - Een ‘Lessons learned’ of visie document waarin de ervaringen van het consortium en de vele personen
          •         en partijen waarmee we hebben samengewerkt worden samengevat.
 •  

Naar verwachting worden deze producten direct na de zomer via deze site gepubliceerd.